Editorial Committee

  • Editor in Chief: Sadao Kurohashi
  • Vice Editor in Chief: Masao Utiyama
  • Associate Editors: Yusuke Miyao, Yuya Unno, Yuta Tsuboi, Ryuichiro Higashinaka, Makoto Miwa, Eiji Aramaki, Satoru Uchida, Wakako Kashino, Toshiyuki Kanamaru, Isao Goto, Hayato Kobayashi, Rafal Rzepka, Hiroyuki Shindo, Yoshimasa Tsuruoka, Ryoko Tokuhisa, Koji Mineshima, Naoya Inoue, Yo Ehara, Hokuto Ototake, Hideyuki Shibuki, Chenhui Chu, Hiroshi Noji, Chikara Hashimoto, Akiva Miura, Yasuhide Miura, Rei Miyata, Hitomi Yanaka