Editorial Committee

  • Editor in Chief: Manabu Okumura
  • Vice Editor in Chief: Kentaro Inui
  • Associate Editors: Masayuki Asahara, Kugatsu Sadamitsu, Katsuhito Sudoh, Suguru Matsuyoshi, Yuki Arase, Tomoya Iwakura, Tomoko Ohkuma, Toshinobu Ogiso, Yasutomo Kimura, Tomohide Shibata, Akihiro Tamura, Ryo Nagata, Takuya Matsuzaki, Yusuke Miyao, Yugo Murawaki, Yotaro Watanabe, Yuya Unno, Yuta Tsuboi, Ryuichiro Higashinaka, Makoto Miwa